Najdłuższy na świecie rysunek Mondi

Zachęcamy wszystkie małe i duże dzieci, do udziału w wielkiej próbie narysowania najdłuższego na świecie rysunku Mondi!

najdłuższy na świecie rysunek Mondi

 

Chcemy podczas trwania EURO 2012 pobić rekord świata i uzys­kać wpis do Księgi Rekordów Guinessa. Używając wąskiej rolki naszego kraftlinera 70 gsm (z Maszyny Papierniczej 1), umiesz­czo­nej na spec­jal­nej konstrukcji, możemy pokusić się o długość kilkunastu ki­lo­met­rów! Do współpracy przy tworzeniu tej gi­gan­tycz­nej pracy zapraszamy wszystkie dzieci, bo tylko tak uda nam się ten niezwykły wyczyn.

Wyobraźcie sobie, że każde dziecko narysuje półmetrowy kawałek obraz­ka. Aby cały rysunek osiągnął 10 kilometrów, trzeba przy­go­to­wać aż 20.000 takich kawałków! Jeśli każdy kawałek będzie­my rysować przez 30 minut, to 1 osoba rysowałaby taki rysunek przez 10.000 go­dzin, czyli 416 dni. To ponad rok!

Dlatego przygotowujemy specjalny stół, pozwalający na swo­bod­ne przewijanie i rysowanie jednocześnie przez więcej osób – za­pra­sza­my do zabawy wszystkich, którzy się przy nim zmieszczą. Wy­pro­du­ko­wa­liś­my już nawet rolkę papieru, która ma szansę zostać najdłuższym na świecie rysunkiem Mondi. Będzie­my go rysować codziennie do końca mistrzostw, w spec­jal­nie oz­na­czo­nym namiocie w parku przed OKSiR w Świeciu. Nad całością będzie czuwał artysta mieszkający w Świeciu, Marek Tomasik.

Co będziemy rysować? Coś co jest bardzo dłuuuuugie, bardzo ko­lo­ro­we i bardzo szczęśliwe. Chcemy narysować długiego, przy­ja­ciel­skie­go i ko­lo­ro­we­go smoka szczęscia!

Przyłączcie się do nas, niech smok i Wam przyniesie mnóstwo szczęścia!

Aktualne informacje i relacja z postępu prac (długości rysunku), śledzić można na dedykowanej stronie w portalu FaceBook.

 

projekt i wykonanie — Marcin Saldat